Simone & Dalma in a Boeing 767 EngineCopyright Bradrick J. Pretzer